Handbok för hobbygarvaren


Handboken som beskriver garvning och beredning an skinn för hobbyverksamhet är den första i sitt slag som skrivits på finska, numera finns den även på svenska.

Beredning och garvning av skinn beskrivs dels traditionellt där naturliga garvämnen och anpassning av arbetssätt för hemmabruk spelar en betydande roll, dels som modern teknik med kemikalier. Handboken passar utmärkt som läro- och handbok i t.ex konst- och hantverksutbildningar, för konservatorer, jägare och alla övriga som vill prova på att garva eller bereda skinn i mindre skala eller kanske bara har har ett allmänt intresse för detta.
I boken presenteras skinnets uppbyggnad, struktur, beskrivs hur man förvarar skinn efter slakt, olika garvningsmetoder och garvämnen m.m på ett tydligt och lättförståeligt sätt.

Handbok för hobbygarvaren
ISBN 978-952-92-2667-2
Priset är 35 eur + frakt 14 eur (i Europa).
Beställa boken : här

Hemsida